Tubim informativ me anëtarët e Shoqatës “Isa Boletini” 13.07.2019