Ballina

Përshëndetje miqësore

Ju falënderoj për vizitën tuaj në faqën elektronike të Shoqatës “Isa Boletini”. Kjo është një faqe e shoqatës Isa Boletini përmes së cilës shoqata e pasqyron dhe e publikon veprimtarinë e saj informative, kulturore, arsimore dhe sportive si për anëtarësinë e saj ashtu edhe për opinionin e gjerë publik. Për ta ditur se kush po e viziton këtë faqe ju lutem regjistrohuni në Librin e Vizitorëve dhe shprehni përshtypjet tuaja rreth veprimtarisë së shoqatës. Ju faleminderit.